Colocation Image
در سرویس میزبانی سرور، کولوکیشن (Colocation, Co-Location) یا اشتراک فضای دیتاسنتر، سرور اختصاصی شما، جهت نگهداری به دیتاسنتر سپرده می‌شود. در این حالت مالکیت سرور با کاربر خواهد بود.

درخواست سرویس